Om oss

Fridas förskola finns på Humlegården i Ramlösa.

Förskolan ligger i ett lugnt och idylliskt villaområde med gångavstånd till Ramlösaparken. Vi har även nära till stadsbussarna som vi ofta använder för att komma ut i naturen och upptäcka staden.

Vi är en liten förskola med cirka 35 barn som är 1-5 år gamla. Vi har ljusa, luftiga lokaler och ett eget kök där vår kokerska lagar nyttig och näringsrik mat. Ditt barns välmående är viktigt för oss, därför är vi utomhus varje dag. Våra minsta barn sover till exempel ute i sina vagnar. Vi vet att mycket utevistelse ger friska barn.

Trygg inskolning

Vem lämnar pappa idag? Hos oss lämnar barnen sina föräldrar och inte tvärtom. Under vår uppstartsperiod använder vi oss av gruppinskolningar som både barn och föräldrar blir trygga av. Som förälder får du chansen att prata med andra föräldrar som är i samma situation, dela tankar, oro och erfarenheter. Det skapar gemenskap och sammanhållning. Ditt barn möter barn och pedagoger som välkomnar till spännande erbjudanden i våra lärmiljöer.

Nyfikna barn och pedagoger

Verksamhetens mål: I våra förskolor ska barnen ges möjlighet att utveckla sitt lärande genom ämnesövergripande tema.

Kan man bygga ett träd? Vi utgår från barnens idéer och frågor i vardagen när vi formar teman och projekt. Våra pedagoger lyssnar och stöttar där det behövs och hjälper till i barnens utmaningar. Hos oss är barnen utforskare och pedagogerna medforskare. Vi är nyfikna tillsammans varje dag och gör varje dag på förskolan meningsfull.

Hundraspråkliga miljöer

Verksamhetens mål: Våra lärmiljöer ska erbjuda en mångfald av uttrycksformer som inkluderar och utmanar barn och vuxnas ”100 språklighet”.

Vi vill bygga Rådhuset! Utifrån barnens intressen och idéer skapar vi lärmiljöer med rum för fantasi, bygg och konstruktion, skapande och reflektion. Vi ger barnen material och miljöer där många olika språk och uttryck kan användas i utforskande och lek. När vi är utomhus på vår egen gård lockas barnen att delta och möta varandra, utforska och lära tillsammans. Vi förbinder gärna ute- och innemiljöerna genom att erbjuda liknande utmaningar men med olika material.